Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Índice 8. Índice corrector en determinadas actividades forestais

Normativa: Instrución 2.3.h) do anexo I Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro

Será de aplicación o índice corrector 0,80 sobre os rendementos procedentes da explotación de predios forestais xestionadas de acordo con plans técnicos de xestión forestal, ordenación de montes, plans dasocráticos ou plans de repoboación forestal aprobados pola Administración forestal competente, sempre que o período de produción medio, segundo a especie de que se trate, determinado en cada caso pola Administración forestal competente, sexa igual ou superior a 20 anos.

Atención: aos rendementos procedentes de actividades forestais unicamente poderálles ser de aplicación este índice corrector.