Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Individualización das ganancias e perdas patrimoniais

Normativa: Art. 11.5 Lei IRPF

  1. Ganancias e perdas patrimoniais obtidas no exercicio
  2. Ganancias ou perdas patrimoniais procedentes de exercicios anteriores