Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Capítulo 11. Ganancias e perdas patrimoniais

A Sede electrónica da Axencia Tributaria incorpora un «Asistente virtual de Renda», onde poderá consultar como calcular a ganancia ou perdida patrimonial en caso de transmisión de inmobles, que parte da ganancia queda exenta en caso transmisión da vivenda habitual, cando xérase ganancia ou perdida patrimonial en supostos de extinción de condominio, entre outros supostos.

 1. Concepto
 2. Ganancias e perdas patrimoniais que non se integran na base impoñible do IRPF
 3. Determinación do importe das ganancias ou perdas patrimoniais: normas xerais
 4. Determinación do importe das ganancias ou perdas patrimoniais: normas específicas de valoración
 5. Moedas virtuais
 6. Declaración e tributación das ganancias e perdas patrimoniais
 7. Ganancias excluídas de gravame en supostos de reinvestimento
 8. Imputación temporal das ganancias e perdas patrimoniais
 9. Individualización das ganancias e perdas patrimoniais
 10. Réxime especial: Ganancias patrimoniais por cambio de residencia
 11. Caso práctico
 12. Cadro: Excesos de adxudicación na extinción do condominio. Resolución do TEAC do 7 de xuño de 2018
 13. Cadros: usufruto sobre bens inmobles