Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Imputación temporal das ganancias e perdas patrimoniais

  1. Imputación das ganancias e perdas patrimoniais producidas en 2022
  2. Imputación das ganancias e perdas patrimoniais producidas en exercicios anteriores a 2022
  3. Imputación das ganancias patrimoniais derivadas de elementos afectos acollidas en exercicios anteriores a 2002 ao beneficio fiscal do adiamento por reinvestimento