Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Ganancias excluídas de gravame en supostos de reinvestimento

Normativa: Art. 38 Lei IRPF

  1. Transmisión da vivenda habitual con reinvestimento do importe obtido noutra vivenda habitual
  2. Transmisión de accións ou participacións polas que se practicase a dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación con reinvestimento do importe obtido noutra entidade de nova ou recente creación
  3. Transmisión de elementos patrimoniais por contribuíntes maiores de 65 anos con reinvestimento do importe obtido en rendas vitalicias