Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Transmisión de elementos patrimoniais por contribuíntes maiores de 65 anos con reinvestimento do importe obtido en rendas vitalicias

  1. Exención
  2. Requisitos e outras condicións para a aplicación da exención
  3. Exemplo: reinvestimento en rendas vitalicias