Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: reinvestimento en rendas vitalicias

Dona P.P.G. vende o 7 de marzo de 2022  accións da sociedade "XX" que cotizan en Bolsa por un importe de 50.000 euros. As devanditas accións foron adquiridas en 1997 pola cantidade de 20.000 euros.

En agosto de 2022  constitúe unha renda vitalicia mediante o pagamento dunha prima de 50.000 euros.

Así mesmo, en setembro vende por 250.000 euros un inmoble que adquiriu no ano 1999 por 110.000 euros, incluídos os gastos e tributos inherentes á devandita adquisición.

O importe obtido na venda, destínase tamén á constitución da renda vitalicia.

Determinar a contía da ganancia patrimonial exenta por reinvestimento.

Solución:

1. Transmisión das accións da sociedade "XX"

Valor de transmisión: 50.000

Valor de adquisición: 20.000

Ganancia patrimonial (50.000 - 20.000) = 30.000

Ganancia patrimonial exenta por reinvestimento: 30.000

2. Transmisión o inmoble

Valor de transmisión: 250.000

Valor de adquisición: 110.000

Ganancia patrimonial (250.000 - 110.000) =: 140.000

Ganancia patrimonial exenta (1) (190.000 x 140.000) ÷ 250.000 = 106.400

Nota ao exemplo:

(1) Xa que a cantidade máxima a reinvestir en renda vitalicia é de 240.000 euros e o importe da transmisión supera, considerando os reinvestimentos anteriores, esta cantidade, unicamente considerarase reinvestido o importe da diferenza entre 240.000 euros e o importe dos reinvestimentos anteriores, isto é, 190.000 euros (240.000 – 50.000).

Como o importe que se considera reinvestido (190.000 euros) é inferior ao total do percibido na transmisión (250.000 euros), unicamente excluirase de tributación a parte proporcional da ganancia patrimonial obtida que corresponda á cantidade reinvestida. (Volver)