Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadros: usufruto sobre bens inmobles

  1. Usufruto e desmembramento da propiedade: concepto e definicións
  2. Constitución do usufruto
  3. Transmisión do usufruto
  4. Extinción do usufruto e consolidación do dominio
  5. Transmisión do ben inmoble posterior á consolidación do dominio