Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Ganancias e perdas patrimoniais que non se integran na base impoñible do IRPF

Por expresa disposición legal, as ganancias e perdas patrimoniais que a continuación cítanse non se integran na base impoñible do IRPF e, en consecuencia, non se someten a tributación por este imposto.

  1. Ganancias patrimoniais non suxeitas ao IRPF
  2. Ganancias patrimoniais exentas
  3. Perdas patrimoniais que non se computan fiscalmente como tales
  4. Exemplos