Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Declaración e tributación das ganancias e perdas patrimoniais

Normativa: Arts. 44 a 46 da Lei IRPF

Para os efectos do cálculo do imposto, as rendas do contribuínte, entre as que se encontran as ganancias e perdas patrimoniais, deben clasificarse como renda xeral ou como renda do aforro e, en consecuencia, irán á base impoñible xeral ou do aforro.

  1. Ganancias e perdas patrimoniais que integran a base impoñible xeral
  2. Ganancias e perdas patrimoniais que integran a base impoñible do aforro
  3. Especial referencia ás subvencións e axudas públicas que se cualifican como ganancia patrimonial