Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma das Illes Balears: Importes dos mínimos do contribuínte, por descendentes e por discapacidade

Normativa: Art. 2 Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Establécense  os seguintes importes dos mínimos do contribuínte, por descendentes e por discapacidade que deben aplicar os contribuíntes residentes no territorio da Comunidade das Illes Balears para o cálculo do gravame autonómico:

Mínimo do contribuínte maior de 65 anos

  •  6.105 euros anuais por importe do mínimo por contribuínte xeral

  • Máis 1.265 euros anuais por contribuínte maior de 65 anos.

  • Adicionalmente 1.540 euros anuais por contribuínte maior de 75 anos.

Mínimo para o terceiro descendente e o mínimo polo cuarto e os seguintes descendentes

  • 4.400 euros anuais polo terceiro descendente.

  • 4.950 euros anuais polo cuarto descendente e seguintes.

Mínimo por discapacidade  do contribuínte e de ascendentes ou descendentes

  • 3.300 euros anuais por cada contribuínte, ascendente ou descendente, cando sexa unha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao 65 por 100.

  • 9.900 euros anuais por cada contribuínte, ascendente ou descendente, cando sexa unha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

  • Máis 3.300 euros anuais por cada contribuínte, ascendente ou descendienteque acredite necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida, ou un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por cento.

Incremento en concepto de gastos de asistencia: 3.300 euros

Grado de discapacidadeDiscapacidadeGastos asistenciaTotal
Igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao   65 por 100 3.300 ---- 3.300
Igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao   65 por 100 e que acredite necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida 3.300 3.300 6.600
Igual ou superior ao 65 por 100 9.900 3.300 13.200