Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Importes do mínimo persoal e familiar aprobado polas Comunidades Autónomas para o cálculo do gravame autonómico

En uso da competencia normativa que lles atribúe  o artigo 46.1 a) da Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía e modifícanse determinadas normas tributarias (BOE do 19), as seguintes Comunidades Autónomas aprobaron incrementos do importe do mínimo persoal e familiar:

  1. Comunidade Autónoma de Andalucía: Importes do mínimo persoal e familiar
  2. Comunidade Autónoma das Illes Balears: Importes dos mínimos do contribuínte, por descendentes e por discapacidade
  3. Comunidade de Castilla y León: Importes do mínimo persoal e familiar
  4. Comunidade Autónoma de Galicia: Importes do mínimo persoal e familiar
  5. Comunidade de Madrid: Importes do mínimo persoal e familiar
  6. Comunidade Autónoma de La Rioja: Importes do mínimo por discapacidade de descendentes
  7. Comunitat Valenciana: Importes do mínimo persoal e familiar
  8. Cadro comparativo dos importes dos mínimos persoais e familiares, estatais e autonómicos para 2022