Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro comparativo dos importes dos mínimos persoais e familiares, estatais e autonómicos para 2022

Importes do mínimo persoal e familiarMínimo por contribuínteMínimo por descendentesMínimo por ascendentesMínimo por  discapacidade do contribuínte, descendentes e ascendentes
Estatal

5.550 euros anuais, en xeral.

+ 1.150 euros anuais,  maior de 65 anos.

+ 1.400 euros anuais adicionais, maior de 75 anos.

 • 2.400 euros anuais polo 1º.
 • 2.700 euros anuais polo 2º.
 • 4.000 euros anuais polo 3º.
 • 4.500 euros anuais polo 4º e seguintes.

+ 2.800 euros anuais, por descendente menor de tres anos.

(*) No caso de falecemento do descendente 2.400 euros.

1.150 euros anuais por cada ascendente  de máis de 65 anos ou con discapacidade.

+ 1.400 euros anuais, se ten  máis de  75 anos.

(*) No caso de falecemento do ascendente 1.150 euros.

 • 3.000 euros anuais, por discapacidade = ou > ao 33 %.
 • 9.000 euros anuais, se o grao de discapacidad= ou > ao 65 %.

+ 3.000 euros anuais, se necesita axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida  ou un grao de discapacidade = ou > ao 65 %.

C.A Andalucía

5.790  euros anuais, en xeral.

+ 1.200 euros anuais, maior de 65 anos.

+ 1.460 euros anuais adicionais, maior de 75 anos.

 • 2.510 euros anuais polo 1º.
 • 2.820 euros anuais polo 2º.
 • 4.170 euros anuais polo 3º.
 • 4.700 euros anuais polo 4º e seguintes.

+ 2.920 euros anuais, por descendente menor de tres anos.

1.200 euros anuais por cada ascendente  maior de 65 anos ou con discapacidade.

+ 1.460 euros anuais, maior de 75 anos.

 • 3.130 euros anuais, por discapacidade = ou > ao 33 %.
 • 9.390 euros anuais, se o grao de discapacidad= ou > ao 65 %.

+ 3.130 euros anuais, se necesita axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida  ou un grao de discapacidade = ou > ao 65 %.

C.A Illes Balears

5.550 euros anuais, en xeral.

6.105 euros anuais se ten máis de 65 anos

+ 1.265 euros anuais, maior de 65 anos 

+ 1.540 euros anuais adicionais, maior de 75 anos.

 • 2.400 euros anuais polo 1º.
 • 2.700 euros anuais polo 2º.
 • 4.400  euros anuais polo 3º.
 • 4.950 euros anuais polo 4º e seguintes.

+ 2.800 euros anuais, por descendente menor de tres anos.

igual que os mínimos estatais.

 • 3.300 euros anuais, por discapacidade = ou > ao 33 %.
 • 9.900 euros anuais, se o grao de discapacidad= ou > ao 65 %.

+ 3.300 euros anuais, se necesita axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida  ou un grao de discapacidade = ou > ao 65 %.

Comunidade Castilla y León

igual que os mínimos estatais.

igual que os mínimos estatais.

igual que os mínimos estatais.

igual que os mínimos estatais.

C.A  Galicia

5.789 euros anuais, en xeral.

+ 1.199 euros anuais, se é maior de 65 anos.

+ 1.460 euros anuais adicionais, se é maior de 75 anos.

 • 2.503 euros anuais polo 1º.
 • 2.816 euros anuais polo 2º.
 • 4.172 euros anuais polo 3º.
 • 4.694 euros anuais polo 4º e seguintes.

+ 2.920  euros anuais, por descendente menor de tres anos.

1.199 euros anuais por cada ascendente  maior  de 65 anos ou con discapacidade.

+ 1.460 euros anuais, se ten  máis de 75 anos.

 • 3.129 euros anuais, por discapacidade = ou > ao 33 %.
 • 9.387 euros anuais, se o grao de discapacidad= ou > ao 65 %.

+ 3.129 euros anuais, se necesita axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida  ou un grao de discapacidade = ou > ao 65 %.

Comunidade Madrid

5.777,55 euros anuais, en xeral.

+ 1.197,15 euros anuais, maior de 65 anos.

+ 1.457,40 euros anuais adicionais, maior de 75 anos.

 • 2.498,40  euros anuais polo 1º.
 • 2.810,70 euros anuais polo 2º.
 • 4.400 euros anuais polo 3º.
 • 4.950 euros anuais polo 4º e seguintes.

+ 2.914,80 euros anuais, por descendente menor de tres anos.

1.197,15 euros anuais por cada ascendente de máis de  65 anos ou con discapacidade.

+ 1.457,40 euros anuais, maior  de 75 anos.

 • 3.123 euros anuais, por discapacidade = ou > ao 33 %.
 • 9.369 euros anuais, se o grao de discapacidad= ou > ao 65 %.

+ 3.123 euros anuais, se necesita axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida  ou un grao de discapacidade = ou > ao 65 %.

C.A  La Rioja  igual que os mínimos estatais. igual que os mínimos estatais. igual que os mínimos estatais.

Só para o caso do mínimo por descendentes:

 • 3.300 euros anuais, por discapacidade = ou > ao 33 %.
 • 9.900 euros anuais, se o grao de discapacidad= ou > ao 65 %.

Porén, para o mínimo por contribuíntes, por descendentes e ascendentes cando necesiten axuda de terceiras persoas ou teñan mobilidade reducida ou un grao de discapacidade = ou > ao 65 %:

+ 3.000 euros anuais. 

Comunitat Valenciana

(Non serán aplicables aos contribuíntes que falecesen con anterioridade ao 28 de outubro de 2022)

6.105  euros anuais, en xeral.

+ 1.265 euros anuais, maior de 65 anos.

+ 1.540 euros anuais adicionais, maior de 75 anos.

 • 2.640 euros anuais polo 1º.
 • 2.970  euros anuais polo 2º.
 • 4.400  euros anuais polo 3º.
 • 4.950 euros anuais polo 4º e seguintes.

+ 3.080 euros anuais, por descendente menor de tres anos.

1.265 euros anuais por cada ascendente  de máis de 65 anos ou con discapacidade.

+ 1.540 euros anuais, maior  de 75 anos.

 • 3.300 euros anuais, por discapacidade = ou > ao     33%.
 • 9.900 euros anuais, se o grao de discapacidad= ou > ao 65 %.

+ 3.300 euros anuais, se necesita axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida  ou un grao de discapacidade = ou > ao 65 %.