Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo práctico: cálculo das cotas íntegras estatais e autonómica

Don A.B.C., residente na Comunidade Autónoma de Aragón, obtivo no exercicio 2022 unha base liquidable xeral de 23.900 euros e unha base liquidable do aforro de 2.800 euros.

O importe do o seu mínimo persoal e familiar ascende a 5.550 euros.

Determinar o importe das cotas íntegras, estatal e autonómica, correspondente ao devandito contribuínte.

Solución:

1. Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral (23.900)

 1. Escala xeral do imposto

  Ata 20.200 = 2.112,75

  Resto: 3.700 ao 15 %= 555

  Cota 1 resultante (2.112,75 + 555) = 2.667,75

 2. Escala autonómica do imposto

  Ata 20.200 = 2.112,75

  Resto: 3.700 ao 15,00 %= 555

  Cota 2 resultante = 2.112,75 + 555 = 2.667,75

2. Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral correspondente ao mínimo persoal e familiar

Xa que o importe da base liquidable xeral (23.900) é superior ao do mínimo persoal e familiar (5.550), esta forma parte na súa integridade da base liquidable xeral

 1. Escala xeral do imposto

  5.550 ao 9,50 %= 527,25

  Cota 3 resultante = 527,25

 2. Escala autonómica do imposto

  5.550 ao 9,50 %= 527,25

  Cota 4 resultante = 527,25

3. Determinación da cota íntegra xeral, estatal e autonómica

Cota íntegra xeral estatal (Cota 1 - Cota 3): 2.667,75 − 527,25 = 2.140,50

Cota íntegra xeral autonómica (Cota 2 - Cota 4): 2.667,75 − 527,25 = 2.140,50

4. Gravame da base liquidable do aforro (2.800)

Gravame estatal 2.800 x 9,50% = 266

Gravame autonómico 2.800 x 9,50% = 266

5. Determinación das cotas íntegras

Cota íntegra estatal (2.140,50 + 266) = 2.406,50

Cota íntegra autonómica (2.140,50 + 266) = 2.406,50