Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Capítulo 15. Cálculo do imposto: determinación das cotas íntegras

  1. Introdución
  2. Gravame da base liquidable xeral
  3. Gravame da base liquidable do aforro
  4. Exemplo práctico: cálculo das cotas íntegras estatais e autonómica
  5. Gravame aplicable a contribuíntes do IRPF residentes no estranxeiro
  6. Réxime fiscal especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español
  7. Especialidades na determinación da cota íntegra estatal e autonómica