Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: Anualidades por alimentos en favor dos fillos

Don L.D.Z., residente na Comunitat Valenciana, obtivo no exercicio 2022  unha base liquidable xeral de 63.000 euros. Durante o devandito exercicio, satisfixo anualidades por alimentos aos seus fillos por importe de 12.000 euros, segundo o previsto no convenio regulador do divorcio aprobado xudicialmente.

Así mesmo, a base liquidable do aforro do devandito contribuínte ascende a 5.000 euros.

Determinar as cotas íntegras correspondentes a 2022  sabendo que o importe do seu mínimo persoal e familiar ascende a 5.550 euros.

Solución:

Ao satisfacer no exercicio anualidades aos seus fillos por decisión xudicial e resultar a súa contía inferior ao importe da súa base liquidable xeral, a escala xeral estatal para 2022  e a autonómica do imposto deben aplicarse separadamente ao importe das anualidades e ao importe do resto da base liquidable xeral.

Nota previa: con efectos desde o 28 de outubro, o Decreto Lei 14/2022, do 24 de outubro, do Consell, polo que se modifica a Lei 13/1997, do 23 de decembro (DOCV 27-10-2022), modificou  o artigo 2 da Lei 13/1997 que regula  a escala autonómica aplicable á base liquidable xeral. Polo tanto, para o exercicio 2022 teñen en cóntase dúas escalas: Unha, aplicable aos contribuíntes falecidos con anterioridade ao 28 de outubro de 2022 e, outra, para o resto dos contribuíntes (falecidos con posterioridade ao 27 de outubro e non falecidos) que é a que se aplica na resolución deste suposto.

1. Aplicación das escalas do imposto ao importe das anualidades, base "A" (12.000 euros)

 1. Escala xeral do imposto

  12.000 ao 9,50 %= 1.140

  Cota 1 = 1.140

 2. Escala autonómica aprobada para 2022  pola Comunitat Valenciana

  12.000 ao 9 %= 1.080

  Cota 2 = 1.080

2. Aplicación das escalas de gravame ao resto de base liquidable xeral, base "B" (51.000 euros)

 1. Escala xeral do imposto

  Ata 35.200 = 4.362,75

  Resto: 15.800 ao 18,50 %= 2.923

  Cota 3 = 7.285,75

 2. Escala autonómica aprobada para 2022  pola Comunitat Valenciana

  Ata 42.000 = 5.530

  Resto: 9.000 ao 20,00 %= 1.800

  Cota 4 = 7.330

3. Determinación das cotas resultantes pola aplicación das escalas en ambas as dúas bases

Cota 5 = cota 1 + cota 3: (1.140 + 7.285,75) = 8.425,75

Cota 6 = cota 2 + cota 4: (1.080  + 7.330) = 8.410

4. Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral correspondente ao mínimo persoal e familiar incrementado en 1980 euros

 1. Escala xeral

  Xa que o importe da base liquidable xeral (63.000) é superior ao do mínimo persoal e familiar incrementado en 1980 euros (5.550 + 1980 = 7.530), esta forma parte na súa integridade da base liquidable xeral.

  7.530 ao 9,50 %= 715,35

  Cota 7 = 715,35

 2. Escala autonómica aprobada para 2022  pola Comunitat Valenciana

  Nota: con efectos desde o 28 de outubro, o Decreto Lei 14/2022, do 24 de outubro, do Consell, polo que se modifica a Lei 13/1997, do 23 de decembro (DOCV 27-10-2022),  establece  os importes do mínimo persoal e familiar que deben aplicar os contribuíntes residentes no seu territorio.

  Neste caso, a contía autónomica do mínimo do contribuínte (fixada en 6.105 euros) incrementada en 1980 euros  (6.105 + 1980) determina  un importe de 8.085, inferior á base liquidable xeral (63.000), polo que  o devandito importe forma parte na súa integridade da base liquidable xeral.

  8.085  ao 9 %= 727,65

  Cota 8 = 727,65

5. Determinación das diferenzas de cotas

Cota xeral estatal (Cota 5 − Cota 7): 8.425,75 − 715,35 = 7.710,40

Cota xeral autonómica (Cota 6 − Cota 8): 8.410 − 727,65 =7.682,35

6. Gravame da base liquidable do aforro (5.000)

Gravame estatal (5.000 x 9,50 %) = 475

Gravame autonómico (5.000 x 9,50 %) = 475

7. Determinación das cotas íntegras:

Cota íntegra estatal (7.710,40  + 475) = 8.185,40

Cota íntegra autonómica (7.682,35 + 475) =  8.157,35