Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Gravame da base liquidable xeral

Normativa: Arts. 63.1 e 65 Lei IRPF

A base liquidable xeral someterase a gravame aplicando as seguintes escalas:

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Escala do artigo 63.1 Lei IRPF 
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 240.000,00 22,50
300.000,00 62.950,75 De agora en diante 24,50
Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Escala do artigo 65 Lei IRPF
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 De agora en diante 22,50