Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Límite máximo da dedución

O importe da dedución por rendas obtidas na  illa  da Palma non poderá superar en ningún caso o  60 por 100  da parte da  suma das cotas íntegras estatal e autonómica do imposto .

Atención : o importe total da dedución por razón das rendas obtidas en illa da Palma consignarase no recadro  [1847] do Anexo A.5 da declaración.