Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Dedución por residencial habitual e efectiva na illa da Palma durante os períodos impositivos 2022 e 2023.

Normativa: Disposición adicional quincuaxésimo sétima  Lei  IRPF

O artigo 67 da Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023 (BOE do 24 de decembro) engade unha nova disposición adicional  quincuaxésimo sétima á  Lei  do IRPF para establecer que nos períodos impositivos 2022 e 2023,  será aplicable aos contribuíntes con residencia habitual e efectiva na illa da Palma,  a dedución prevista en artigo 68.4.1º de Lei de  IRPF, nos seus termos e condicións, debendo entenderse, para estes fins, que as referencias realizadas a Ceuta e Melilla no devandito artigo 68.4. 1º  e no artigo 58 do Regulamento sono á illa da Palma.

  1. Ámbito subxectivo e modalidades
  2. Rendas obtidas na illa da Palma
  3. Límite máximo da dedución