Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Deducións por obras de mellora de eficiencia enerxética en vivendas

A Sede electrónica da Axencia Tributaria incorpora un «Asistente virtual de Renda», onde poderá consultar que obras dan dereito á dedución, o prazo para realizaras, base e porcentaxe da dedución e o período impositivo en que aplicaras.

Normativa:Disposición adicional quincuaxésima Lei  IRPF

O artigo 1 da Lei 10/2022, do 14 de xuño, de medidas urxentes para impulsar a actividade de rehabilitación edificatoria no contexto do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. (que procede da tramitación do Real Decreto-lei 19/2021, do 5 de outubro, de medidas urxentes para impulsar a actividade de rehabilitación edificatoria no contexto do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia),  modificou  a Lei do IRPF para introducir tres novas deducións temporais na cota íntegra estatal que son aplicables sobre as cantidades investidas en obras de rehabilitación que contribúan a acadar determinadas melloras da eficiencia enerxética da vivenda habitual ou arrendada e nos edificios residenciais, acreditadas a través do certificado de eficiencia enerxética.

Atención: o importe destas deducións restarase da cota íntegra estatal despois das deducións previstas nos apartados 1 (Dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación), 2 (Deducións en actividades económicas), 3 (Deducións por donativos e outras achegas), 4 (Dedución por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla e, por aplicación do que se dispón na disposición adicional quincuaxésimo terceira á Lei do IRPF, a dedución por residencial habitual e efectiva na illa da Palma), e 5 (Dedución por actuacións para a protección e difusión do Patrimonio Histórico Español e das cidades, conxuntos e bens declarados Patrimonio Mundial) do artigo 68 da Lei do IRPF.

Estas deducións son:

  1. 1. Dedución por obras de mellora para a redución da demanda de calefacción e refrixeración
  2. 2. Dedución por obras de mellora que reduzan o consumo de enerxía primaria non renovable
  3. 3. Dedución por obras de rehabilitación enerxética de edificios de uso predominante residencial
  4. Cadro-resumo: Deducións por obras de mellora de eficiencia enerxética en vivendas