Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para mitigar o impacto da inflación na adquisición de produtos básicos en 2022

Normativa: Art. 2.13 Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade Autónoma de Cantabria

Contía da dedución

  • 100 euros  en tributación individual.

  • 200 euros en tributación conxunta.

Requisitos para a aplicación da dedución.

Que a suma da base liquidable xeral e a base liquidable do aforro, suma dos recadros  [0500] e  [0510] da declaración, minorada no  importe do   mínimo persoal e familiar, recadro  [520],  sexa inferior a

  • - 22.946 euros  en tributación individual.

  • 31.485 euros  en tributación conxunta.

Ámbito temporal de aplicación da dedución

Os contribuíntes poderán aplicar esta dedución soa durante o período impositivo 2022.

Atención: teñase en conta que a disposición adicional cuarta da a Lei de Cantabria 11/2022, do 28 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas (BOC 29-12-2022), como consecuencia da  situación  económica derivada do conflito en Ucraína, que desencadeou un incremento de prezos, engade  para o período 2022 esta nova dedución.