Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma de Cantabria

Os contribuíntes que en 2022 tivesen a súa residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma de Cantabria poderán aplicar as seguintes deducións autonómicas:

 1. Por arrendamento de vivenda habitual por mozos, maiores e persoas con discapacidade
 2. Por coidado de familiares
 3. Por obras de mellora
 4. Por donativos a fundacións ou ao Fondo Cantabria Coopera ou a Asociacións que persigan entre os seus fins o apoio a persoas con discapacidade
 5. Por acollemento familiar de menores
 6. Por investimento na adquisición de accións e participacións sociais de novas entidades ou de recente creación
 7. Por gastos de enfermidade
 8. Por gastos de gardaría
 9. Para familias monoparentais
 10. Por nacemento e adopción de fillos
 11. Por arrendamento de vivenda situada en zonas de Cantabria en risco de despoboamento que constitúan ou vaian constituír a vivenda habitual do arrendatario
 12. Por gastos de gardaría para contribuíntes que teñan a súa residencia habitual en zonas rurais de Cantabria en risco de despoboamento
 13. Polos gastos ocasionados ao trasladar a residencia habitual a unha zona de Cantabria en risco de despoboamento por motivos laborais por conta allea ou por conta propia
 14. Por investimentos ou doazóns a entidades da Economía Social establecida en Cantabria
 15. Para mitigar o impacto da inflación na adquisición de produtos básicos en 2022