Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por nacemento e adopción de fillos

Normativa: Art. 2.10  Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade  Autónoma de Cantabria

Contía da dedución

150 euros por cada fillo nado ou adoptado durante o período impositivo.

Atención: teñase en conta que a disposición adicional cuarta da Lei de Cantabria 11/2022, do 28 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas (BOC 29-12-2022), como consecuencia da  situación  económica derivada do conflito en Ucraína, que desencadeou un incremento de prezos, eleva para o período 2022 o límite do dereito a esta dedución que pasa de 100 a 150 euros.

Requisitos para a aplicación da dedución

  1. A dedución corresponderá ao contribuínte con quen conviva o fillo nado ou adoptado á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

    Non hai dereito á dedución por un fillo que falecese no ano, nun día distinto ao 31 de decembro, ao non existir convivencia con el na data de devindicación do imposto.

  2. Que a suma da base liquidable xeral e a base liquidable do aforro, suma dos recadros [0500] e [0510] da declaración,  minorada no mínimo persoal e familiar, recadro [0520], sexa inferior a 31.485 euros.

  3. Cando máis dunha persoa teña dereito á aplicación da dedución o seu importe ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles .