Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para contribuíntes que quedasen viúvos nos exercicios 2020, 2021, 2022

Normativa: Art. 1 Lei 7/2004, do 16 de xullo, de medidas fiscais e administrativas, da Comunidade Autónoma de Cataluña

Contía da dedución

  • 150 euros, con carácter xeral cando o contribuínte quedase viúvo.

  • 300 euros, se a persoa que se queda viúva ten ao seu cargo un ou máis descendentes que outorguen dereito á aplicación do mínimo por descendentes.

Ámbito de aplicación temporal da dedución

A dedución aplícase na declaración correspondente ao exercicio en que o contribuínte quedase viúvo e nos dous exercicios seguintes. Non obstante, o anterior, a dedución de 300 euros aplicarase nos dous exercicios seguintes sempre que os descendentes manteñan os requisitos para computar para os efectos do mínimo por descendentes.

Os contribuíntes que se quedasen viúvos durante os exercicios 2020 e 2021 poden aplicar esta dedución cos mesmos requisitos e condicións anteriormente comentados na declaración do exercicio 2022.

De igual forma, os que se quedasen viúvos no exercicio 2022, poderán tamén aplicara nas declaracións dos exercicios 2023 e 2024.