Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Mínimo por descendentes

A Sede electrónica da Axencia Tributaria incorpora un «Informador de Renda», onde poderá consultar o mínimo correspondente ao descendente co que convive e requisitos que debe cumprir, así como  os incrementos  que lle correspondan por razón da súa idade ou o seu grao de discapacidade.

Normativa: Arts. 58 e 61 Lei IRPF  e 53 Regulamento IRPF

  1. Concepto e requisitos dos descendentes
  2. Contías aplicables
  3. Condicións para a aplicación do mínimo por descendentes