Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cantidades destinadas a investigación, conservación, restauración, rehabilitación ou consolidación de bens que formen parte do patrimonio histórico de La Rioja

Normativa: Art. 32.15 Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía e límites da dedución

  • O 15 por 100 das cantidades destinadas  durante o exercicio  a investigación, conservación, restauración, rehabilitación ou consolidación de bens que sexan da súa titularidade en propiedade ou en usufruto, que formen parte do patrimonio histórico de La Rioja e que estean inscritos no Rexistro Xeral do Patrimonio Cultural, Histórico e Artístico de La Rioja.

    Atención : non poderá aplicarse esta dedución ás cantidades destinadas a investimentos empresariais

  • Límite máximo

    O límite da dedución aplicable por contribuínte será de 500 euros anuales.

Condicións para a aplicación da dedución

A cota líquida autonómica non poderá guindar un resultado negativo como consecuencia do resultado das operacións derivadas da aplicación desta dedución e das “Por doazóns irrevogables, puras e simples en materia de mecenado”.