Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma de La Rioja

Os contribuíntes que en 2022  tivesen a súa residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma de La Rioja poderán aplicar as seguintes deducións autonómicas.

 1. Por nacemento e adopción de fillos
 2. Pola adquisición, construción ou rehabilitación de vivenda habitual en pequenos municipios de La Rioja
 3. Por gastos en escolas infantís, centros de educación infantil ou persoal contratado para o coidado de fillos de 0 a 3 anos para contribuíntes que fixen a súa residencia habitual en pequenos municipios de La Rioja
 4. Por cada menor en réxime de acollemento familiar de urxencia, temporal ou permanente ou garda con fins de adopción
 5. Por cada fillo de 0 a 3 anos de contribuíntes que teñan a súa residencia ou trasladen a mesma a pequenos municipios de La Rioja no período impositivo e mantéñana durante un prazo de polo menos 3 anos consecutivos
 6. Por cada fillo de 0 a 3 anos en escolas infantís ou centros de educación infantil de calquera municipio de La Rioja
 7. Por adquisición de vehículos eléctricos novos
 8. Por acceso a Internet para os mozos emancipados
 9. Por subministración de luz e gas de uso doméstico para os mozos emancipados
 10. Por investimento en vivenda habitual de mozos menores de 36 anos
 11. Por arrendamento de vivenda habitual para contribuíntes menores de 36 anos
 12. Por adquisición de bicicletas de pedaleo non asistido
 13. Polas cantidades investidas en obras de rehabilitación da vivenda habitual
 14. Por cantidades investidas en adquisición ou construción de vivenda habitual para mozos
 15. Por adquisición ou rehabilitación de segunda vivenda no medio rural
 16. Por obras de adecuación de vivenda habitual en La Rioja para persoas con discapacidade
 17. Por gastos para contratación de persoal para o coidado de familiares afectados pola Covid-19
 18. Por doazóns irrevogables, puras e simples en materia de mecenado
 19. Por cantidades destinadas a investigación, conservación, restauración, rehabilitación ou consolidación de bens que formen parte do patrimonio histórico de La Rioja
 20. Anexo: Relación de municipios de La Rioja con dereito a dedución: "Pola adquisición, construción ou rehabilitación de vivenda habitual en pequenos municipios de La Rioja”, “Por gastos en escolas infantís, centros infantís ou persoais contratado para o coidado de fillos de 0 a 3 anos para contribuíntes con residencia habitual en pequenos municipios de La Rioja”, "Por cada fillo de 0 a 3 anos de contribuíntes que teñan a súa residencia ou trasladen a mesma a pequenos municipios de La Rioja no período impositivo e mantéñana durante un prazo de polo menos 3 anos consecutivos", “Por acceso a Internet para os mozos emancipados”, “Por subministración de luz e gas de uso doméstico para os mozos emancipados” e "Por arrendamento de vivenda habitual para contribuíntes menores de 36 anos"
 21. Anexo: Relación de municipios de La Rioja con dereito a dedución: "Por adquisición ou rehabilitación de segunda vivenda no medio rural"