Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro de datas de vencemento dos prazos de presentación e tipos de xuro de demora vixente

Para os efectos do cálculo dos xuros de mora, as datas de vencemento dos prazos de presentación das declaracións positivas dos últimos exercicios anteriores ao 2022 e os tipos de xuro de demora vixentes en cada un dos devanditos exercicios de acordo co que se establece nas respectivas Leis de Orzamentos Xerais do Estado son os que se recollen nos cadros seguintes:

Vencemento do prazo de presentación das declaracións a ingresar

Tipos de xuros de mora vixentes en cada un dos exercicios que se indican

Exercicio

Data

Exercicio

Tipo vixente

1993 20-06-1994 1994 11,00
1994 20-06-1995 1995 11,00
1995 20-06-1996 1996 11,00
1996 20-06-1997 1997 9,50
1997 22-06-1998 1998 7,50
1998 21-06-1999 1999 5,50
1999 20-06-2000 2000 5,50
2000 20-06-2001 2001 6,50
2001 01-07-2002 2002 5,50
2002 30-06-2003 2003 5,50
2003 01-07-2004 2004 4,75
2004 30-06-2005 2005 5,00
2005 30-06-2006 2006 5,00
2006 02-07-2007 2007 6,25
2007 30-06-2008 2008 7,00
2008 30-06-2009 2009 (ata o 31 de marzo) 7,00
2009 30-06-2010 2009 (desde o 1 de abril) 5,00
2010 30-06-2011 2010 5,00
2011 02-07-2012 2011 5,00
2012 01-07-2013 2012 5,00
2013 30-06-2014 2013 5,00
2014 30-06-2015 2014 5,00
2015 30-06-2016 2015 4,375
2016 30-06-2017 2016 3,75
2017 02-07-2018 2017 3,75
2018 01-07-2019 2018 3,75
2019 30-06-2020 2019 3,75
2020 30-06-2021 2020 3,75
2021 30-06-2022 2021 3,75
2022 3,75
2023 4,0625