Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cálculo dos xuros de mora

Normativa: Art. 26  LGT

  1. Cuestións xerais
  2. Cadro de datas de vencemento dos prazos de presentación e tipos de xuro de demora vixente
  3. Regras de cálculo
  4. Exemplo: cálculo de xuros de mora por deducións indebidas