Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Incompatibilidades entre as deducións

  • A dedución por cónxuxe non separado legalmente é incompatible coa dedución por descendentes e ascendentes con discapacidade con respecto á mesma persoa.

  • A dedución por familia numerosa e a dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos son incompatibles entre si.