Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Brexit

O 31 de xaneiro de 2020 produciuse a saída efectiva de Reino Unido da Unión Europea.

A Unión Europea e Reino Unido alcanzaron un acordo amplo e ambicioso para a súa relación futura.

En relación cos movementos de mercadorías, ese acordo implica que non se esixirán aranceis nin se establecerán cotas para as mercadorías orixinarias de ambas as dúas Partes, se ben os movementos de mercadorías a partir do 1 de xaneiro de 2021, si estarán suxeitos a formalidades aduaneiras.

Consecuencias do Brexit para os efectos do IVA

A entrada de mercadorías no territorio de aplicación do IVA español (Península e Baleares) procedentes de Reino Unido, estarán suxeitas a liquidación do IVA no momento da importación pola Alfándega, salvo que a empresa opte polo pagamento do IVA diferido.

As mercadorías que sexan transportadas dende o territorio de aplicación do IVE español (Península e Baleares) ao Reino Unido serán exportacións e estarán exentas de IVE.

Non obstante, os intercambios de mercadorías con Irlanda do Norte terán o mesmo tratamento que os efectuados cun Estado membro de acordo co protocolo Irlanda do Norte.Este tratamento non se estende aos servizos.

Para evitar unha dobre tributación, as mercadorías cuxo transporte dende Reino Unido a un dos 27 Estados membros se inicie antes do 1 de xaneiro de 2021 e cheguen ao seu destino con posterioridade á devandita data, deberán presentarse ante a Alfándega pero non tributarán como importación senón como adquisición intracomunitaria, tendo que incluírse no modelo 349.As autoridades aduaneiras poderán requirir o importador a proba do inicio do transporte antes do 1 de xaneiro de 2021 mediante os documentos de transporte.