Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Consulta de retallistas en recarga de equivalencia

Desde o 8 de setembro de 2021, encóntrase dispoñible un novo servizo web para a consulta de retallistas en recarga de equivalencia.

A documentación técnica para facer uso deste servizo web encóntrase dispoñible na seguinte ligazón:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/gl_es/manuais/web-service/iva-web-service-masivo-consulta-equivalencia.html