Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Modelo 034

Con efectos 1 de xullo de 2021, derrógase o formulario 034 de «Declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións comprendidas nos réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica no Imposto sobre o Valor Engadido».