Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Modelo 036

Con efectos 1 de xullo de 2021, introdúcense no modelo 036 as modificacións necesarias para adaptalo ás modificacións introducidas polo artigo décimo do Real Decreto-lei 7/2021, do 27 de abril,  incorporando ao modelo 036 tanto o exercicio da opción pola non suxeición ao Imposto sobre o Valor Engadido das entregas de bens a que se refire o artigo 68.Cuatro e das prestacións de servizos a que se refire o artigo 70.Uno.8.º da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, coma a comunicación da suxeición das entregas de bens a que se refiren o artigo 68.Tres.a) e Cinco da Lei do devandito imposto e das prestacións de servizos a que se refire o artigo 70.Uno.4.º.a) da mesma Lei.