Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Modelo 322

Modificacións dende 1 de xaneiro de 2021

Modifícase o formato das casas do apartado «Identificación», transformando o deseño de cumprimentación destas mediante dúas casas excluíntes nun deseño baseado nunha única casa.Ao mesmo tempo, adáptase a denominación das casas ao novo deseño.

Por outra parte, dáse nova denominación á casa 93 do modelo 322 para que o seu contido coincida coa casa 71.

Modificacións dende 1 de xullo de 2021

Co obxecto de adaptar o modelo 322 aos cambios introducidos polo artigo décimo do Real Decreto-lei 7/2021, do 27 de abril, introdúcense os seguintes cambios:

  • Apartado información adicional: elimínase a casa 73 e créanse as casas 120, 122, 123 e 124.

  • Apartado operacións realizadas no exercicio: créanse as casas 125, 126, 127 e 128, dáse nova denominación á casa 84 e suprímese a casa 85.