Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Modelo 322

Modificacións desde o 1 de xaneiro de 2021

Modifícase o formato dos recadros do apartado «Identificación», transformando o deseño de formalización das mesmas mediante dous recadros excluíntes nun deseño baseado nun único recadro. Ao mesmo tempo, adáptase a denominación dos recadros ao novo deseño.

Por outra banda, dáse nova denominación ao recadro 93 do modelo 322 para que o seu contido coincida co recadro 71.

Modificacións desde o 1 de xullo de 2021

Con obxecto de adaptar o modelo 322 aos cambios introducidos polo artigo décimo do Real Decreto-lei 7/2021, do 27 de abril,  introdúcense os seguintes cambios:

  • Apartado información adicional: elimínase o recadro 73 e créanse os recadros 120, 122, 123 e 124.

  • Apartado operacións realizadas no exercicio: créanse os recadros 125, 126, 127 e 128, dáse nova denominación ao recadro 84 e suprímese o recadro 85.