Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Modelo 349

Con efectos 1 de xaneiro de 2021, na declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias, modelo 349, introdúcense modificacións na codificación do NIF-IVE para posibilitar a correcta declaración de operacións intracomunitarias con Irlanda do Norte.