Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Modelo 390

Co obxecto de adaptar o modelo 390 aos cambios introducidos polo artigo décimo do Real Decreto-lei 7/2021, do 27 de abril, suprímese a casa 112, dáse nova denominación ás casas 103 e 110 e créanse as casas 125, 126, 127 e 128.