Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Pre-303

En 2021, o Pre303 esténdese a TODOS os contribuíntes, ofrecendo distintos servizos segundo o perfil de contribuíntes que teñen que presentar o modelo 303.

Un destes perfís é o de contribuíntes en SII que poden acceder aos seus Libros Agregados, colectivo que se viu ampliado a grandes empresas e voluntarios en SII.

Outro perfil relevante é o de contribuíntes exclusivamente arrendadores aos que se cubrirán os recadros en función dos datos achegados polo propio contribuínte.

Dentro dos novos servizos ofrecidos ao contribuínte en 2021, destaca a carteira de cotas a compensar, que ofrece información sobre os importes a compensar pendentes de períodos anteriores, analizados por exercicio e período de xeración, importes aplicados e pendentes de aplicar.