Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Regra de uso efectivo

Con efectos 1 de xaneiro de 2021, modifícase o artigo 70. Dous da Lei do IVE, para deixar de aplicar a regra especial de uso efectivo aos servizos que se entenden realizados, conforme ás regras de localización, nas Canarias, Ceuta e Melilla.