Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Vendas en consigna.Rexistro

En relación coas vendas en consigna, dende o 27 de maio de 2021, engádese a seguinte información a consignar no Libro Rexistro de determinadas operacións intracomunitarias:

  1. Para o vendedor:

    A data en que teña lugar a substitución de empresario ou profesional ao que inicialmente foron destinados os bens.

  2. Para o destinatario:

    1. Ademais da descrición e cantidade, o valor dos bens que son retirados do almacén polo vendedor e deixan de estar á súa disposición.

    2. Ademais da descrición e cantidade, o valor dos bens destruídos ou desaparecidos do almacén.