Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Operacións asimiladas ás adquisicións intracomunitarias de bens a título oneroso

Considéranse como tales as seguintes operacións:

 1. O envío de bens sen transmisión (é dicir, cando o transmitente e o adquirente son a mesma persoa) dende outro Estado membro ao territorio de aplicación do imposto.

  Exceptúanse as operacións excluídas do concepto de transferencia de bens como operación asimilada a entrega de bens.

  Exemplo:

  Un empresario francés envía mercadorías dende Francia a un almacén da súa propiedade situado na Península ou Illas Baleares para a súa posterior distribución en España.A operación considérase adquisición intracomunitaria.

 2. A afectación realizada polas forzas dun Estado parte do Tratado do Atlántico Norte para o seu uso ou o do elemento civil, de bens non adquiridos nas condicións normais de tributación do imposto na Comunidade, cando a súa importación non pode beneficiarse da exención do IVA como ben destinado á OTAN.

 3. Calquera adquisición resultante dunha operación que se se tivese efectuado no interior do país por un empresario ou profesional sería cualificada como entrega de bens para os efectos do imposto.

  Exemplo:

  • A venda de mercadorías realizada por un empresario francés a un empresario español con condición suspensiva cando as mercadorías son remitidas a España, considérase operación asimilada a adquisición intracomunitaria de bens.

  • Está suxeita en España a adquisición de bens por parte dun comisionista español en virtude dun contrato de comisión de venda a un comitente francés en caso de mediación por conta propia nunha operación de venda de mercadorías nas que existe transporte de Francia a España.