Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

D) Operacións realizadas no territorio

Adquisicións intracomunitarias de bens

  • Regra xeral

    As adquisicións intracomunitarias de bens considéranse realizadas na Península ou Illas Baleares, cando se encontre neste territorio o lugar de chegada da expedición ou transporte con destino ao adquirente.

  • Regra especial

    Tamén estarán suxeitas en España, se non foron gravadas no Estado membro de chegada da expedición ou do transporte, cando o adquirente sexa empresario ou profesional ou persoa xurídica e comunicase ao vendedor o NIF-IVE atribuído pola Administración española.