Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Vendas de bens localizados no interior da Comunidade con intervención dunha interface electrónica

Cando un empresario ou profesional facilite a través dunha interface electrónica a entrega de bens no interior da Comunidade efectuadas por empresarios ou profesionais non establecidos na Comunidade e cuxos destinatarios non teñan a condición de empresarios ou profesionais, considerarase que o titular da interface recibiu e entregado os bens.

A diferenza do apartado anterior, os bens xa se encontran no interior da Comunidade e debemos analizar dúas entregas de bens:

  1. A entrega efectuada ao titular da interface:

    Localizarase no Estado membro en que se encontrasen os bens inicialmente. Esta entrega estará exenta.

  2. A entrega efectuada polo titular da interface:

    • Se o cliente se encontra no mesmo Estado en que se situaban inicialmente os bens, a entrega localizarase no devandito Estado membro.

    • Se os bens son expedidos a un Estado membro diferente, aplicaranse as regras de localización das vendas intracomunitarias a distancia.