Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Concepto

Considéranse vendas a distancia de bens importados as entregas de bens expedidos ou transportados polo vendedor, directa ou indirectamente, ou pola súa conta, a partir dun país ou territorio terceiro con destino a un cliente situado nun Estado membro, cando se cumpran as seguintes condicións:

  1. Que os destinatarios sexan as persoas cuxas adquisicións intracomunitarias de bens non estean suxeitas ao imposto en virtude do disposto no artigo 14 da LIVA, ou ben calquera outra persoa que non teña a condición de empresario ou profesional actuando como tal.

  2. Que os bens obxecto das devanditas entregas sexan distintos de medios de transporte novos ou bens obxecto de instalación ou montaxe.