Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Vendas a distancia de bens importados cuxo importe non exceda de 150 euros

Debemos distinguir se a importación se realiza no Estado membro de destino final dos bens ou un Estado membro distinto.

 1. Se o Estado membro de importación é o Estado membro de destino final dos bens:

  1. Lugar de realización da venda a distancia:

   • Cando se aplique o réxime de importación ( IOSS ): a venda a distancia localizarase no Estado membro en que finaliza o transporte, neste caso o Estado membro de importación.

   • Cando non se aplique o réxime de importación ( IOSS ): a venda a distancia non se localizará na Unión Europea.

  2. Importación:

   • Cando se aplique o réxime de importación (IOSS): a importación estará exenta.

   • Cando non se aplique o réxime de importación (IOSS): a importación non estará exenta e deberá pagarse o IVE correspondente no momento da importación.

 2. Se o Estado membro de importación é distinto do Estado membro de destino final dos bens:

  1. Lugar de realización da venda a distancia:

   A venda a distancia localizarase no Estado membro en que finalice o transporte con destino cliente.

  2. Importación:

   • Cando se aplique o réxime de importación ( IOSS ): a importación estará exenta.

   • Cando non se aplique o réxime de importación ( IOSS ): a importación non estará exenta e deberá pagarse o IVE correspondente no momento da importación.