Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

13. Modelo 309

Con efectos para as autoliquidacións correspondentes aos exercicios 2023 e seguintes, modifícase o modelo 309 para adaptaro aos cambios en materia de tipos impositivos introducidos polo artigo 18 do Real Decreto-lei 11/2022, do 25 de xuño, polo que se adoptan e prorróganse determinadas medidas para responder ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína, para facer fronte a situacións de vulnerabilidade social e económica, e para a recuperación económica e social da illa da Palma, e polos artigos 5 e 6 do Real Decreto-lei 17/2022, do 20 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da enerxía, na aplicación do réxime retributivo ás instalacións de coxeración e redúcese temporalmente o tipo do Imposto sobre o Valor Engadido aplicable ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias de determinados combustibles.

Por outra banda, desde abril de 2023, incorpórase o modelo 309 a opción de pagamento por domiciliación.