Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

4. Operacións non suxeitas

Con efectos desde 21 de decembro de 2022 modifícase a regulación das operacións non suxeitas ao IVE para engadir unha precisión terminolóxica no referente ás infraestruturas ferroviarias, substituíndo o termo explotación de infraestruturas ferroviarias polo de servizos de administración de infraestruturas ferroviarias.