Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

10. Réxime de importación aplicable ás vendas a distancia

Con efectos desde o 26 de maio de 2023, modifícase a regulación do réxime de importación  (IOSS) aplicable ás vendas a distancia de bens importados de países ou territorios terceiros, cuxo valor non exceda de 150 euros, para permitir  aos empresarios e profesionais que teñan a sede da súa actividade económica nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, acollerse ao devandito réxime  sen necesidade de contar cun representante establecido na Comunidade, en cuxo caso, será o Reino de España o Estado membro de identificación.