Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

16. XXXVII Copa América Barcelona

Con motivo da  organización e celebración da «XXXVII Copa América Barcelona», na disposición final trixésimo sexta da Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, regúlase con efectos desde o  1 de  xaneiro de 2023  o seguinte réxime fiscal específico no IVE :

  • A devolución do imposto soportado por operacións relacionadas con este acontecemento a empresarios ou profesionais establecidos fóra da Comunidade sen esixir o requisito de reciprocidade.

  • A devolución do IVE con carácter mensual para os empresarios non establecidos no TAI, a entidade organizadora, os equipos participantes e as persoas xurídicas residentes en España constituída con motivo do acontecemento.