Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Ferramentas de asistencia virtual no IVE

Na Sede electrónica da AEAT encóntrase dispoñible  o «Asistente virtual IVE (ATEA)» para resolver as dúbidas expostas en relación con este Imposto.

A utilización desta ferramenta é moi sinxela: o contribuínte unicamente ten que formular a súa pregunta na caixiña correspondente e manter unha conversación co Asistente. En caso de dispor de Cl@ve ou certificado dixital,  poderá obter unha copia en formato PDF da consulta realizada introducindo o seu enderezo de correo electrónico.

Tamén na Sede electrónica, existen outra serie de ferramentas para dar resposta a cuestións máis específicas, tales como:

  • Localizador de Entrega de bens e de Prestación de servizos: Esta ferramenta indica onde localízase unha operación, quen debe declarar o IVE e se na factura se debe ou non repercutir IVE.

  • Cualificador inmobiliario: Para a consulta da tributación por IVE ou ITP de transmisión ou arrendamento de inmobles.

  • Calculadoras de prazos para facturas rectificativas de pro rata e de sectores diferenciados.

  • Axudas para a confección do modelo 303 para arrendadores e do modelo 390 para autónomos.

  • Consulta de retallistas que están en recarga de equivalencia.

  • Táboa de sectores e actividades CNAE.

Igualmente, dispón dun «Asistente virtual específico sobre o SII» e a «Calculadora de prazos do SII ».

Por último, existe un servizo de formalización automática do modelo denominado «Pre303». O servizo Pre303 ofrece unha pluralidade de servizos cando se realiza a presentación electrónica do modelo 303 na sede electrónica da AEAT como a Carteira de cotas a compensar e a Xanela censual. Se se opta por levar os libros rexistro en soporte electrónico, conforme ao deseño normalizado establecido pola AEAT, podería utilizar tamén o servizo do Pre303 de importación de libros para a formalización automática da autoliquidación.

En caso de necesitar máis información, o contribuínte pode contactar a través do chat cun especialista en IVE da Administración Dixital Integral (ADI) en horario de 9:00 a 19:00 h de luns a venres, ou remitir unha solicitude de información tributaria a través da ferramenta INFORMA+ para obter unha resposta por escrito personalizada.